Hoveddata:


•Lengde: 27,43 m
•Bredde: 6,55 m
•Brutto tonnasje: 186 t
•Lastekapasitet: 138/33 m3
•Hovedmotor: 
      Callesen EOTG 830 Bhp
•Fart: 10 kn


                           Bygget ved Søviknes Verft AS i 1962
                                  Kjøpt i 1998, solgt 2002