Bygd: 1915.
Kjøpt 1/4 part i 1918  Lengde: 62 fot.
Første skute fra Foldvik som drev selfangst
Forlist i Kvitsjøen 1924