•Rederiet har ansatte fra hele landete.

•Om bord på Odd Lundberg er det til enhver tid ansatt ca 15 stykker, fordelt på 2 skift.

•Totalt i Odd Lundberg A/S som rederi er det ansatt mellom 15 og 20 personer, da som mannskap eller personer med landbasert jobb.