•En ringnotbåt kan maksimalt ha 850 basistonn.

•Fartøyet sine basistonn danner grunnlaget for hvor mye fartøyet kan fiske av ulike pelagiske fiskeslag (sild, lodde, kolmule etc.) i året.  
Basistonnene ganges opp mot en faktor for hvertenkelt fiske og gir så mengden av det aktuelle fiskeslaget som fartøyet kan fiske.
Faktoren er forskjellig fra år til år.

•”Odd Lundberg” har 413 basistonn av 850 mulige. 

Rederiet har også pelagisk tråltillatelse med en konsesjonskapasitet på 1500 kubikk av 1.500 mulige.