Tidlig ferdig på tobisen

Eneste fartøy i 2008 som tok hele tobiskvoten sin.


(Klikk på de aktuelle tekstene for å åpne linken)