top of page
  • Fartøyet sine basistonn danner grunnlaget for hvor mye fartøyet kan fiske av ulike pelagiske fiskeslag (sild, lodde, kolmule etc.) i året.  ​

  • Basistonnene ganges opp mot en faktor for hvert enkelt fiskeri og gir så mengden av det aktuelle fiskeslaget som fartøyet kan fiske. Faktoren er forskjellig fra år til år.​​

 

  • "Odd Lundberg" har 413 basistonn av 850 mulige innen ringnot.

 

  • Rederiet har også pelagisk tråltillatelse med en konsesjonskapasitet på 1500 kubikk av 1.500 mulige.

bottom of page