top of page
Uten navn.png

Årlig redegjørelse

Odd Lundberg AS er omfattet av Åpenhetsloven, og forplikter seg til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden. Redegjørelsen tar utgangspunkt i siste regnskapsår, det vil si perioden fra 1.januar til 31.desember

Årlige redegjørelser

Her finner du årlige redegjørelser i pdf format, hver lagt ut med perioden den gjelder.

Kontaktinfo

Mats Lundberg har det overordnede ansvar for gjennomføring av aktsomhetsvurderingene. Spørsmål knyttet til Åpenhetsloven fra ansatte, kunder, leverandører eller andre kan rettes til
vedkommende.

+47 959 43 001

bottom of page