HOVEDDATA

Bygd: Rognan Båtbyggeri
Byggeår: 1918

Lengde: 103 fot.
Kjøpt: 1924  
Forliste på vei til New Foundland i 1939