top of page

REDERI OG FARTØYHISTORIE

Våre første 100 år

 • Lundberg-rederiet kan skrive sin historie tilbake til 1918, da Søren Lundberg kjøpte 1/4-part i 56-fotingen M/S Harpun for 12 500kr.

 

 • I 1924 kjøpte han selfangstskuta M/S "Saltdalingen", sammen med Mikal Nilsen. Saltdalingen var bygget i 1918. Båten forliste under dramatiske omstendigheter sørvest av Island i 1939 på tur til New Foundland, heldigvis uten tap av menneskeliv.

 

 • I 1944 kjøpte Søren not- og linefartøyet M/S "Storøy" på knapt 100fot. Med den drev han et variert fiske langs norskekysten i 11 år.

 

 • I 1956 fikk Søren Lundberg bygd M/S "Odd Lundberg" i Hardanger, et notfartøy på 98 fot. Da hadde sønnen, Erling vært med i flere år. Båten var oppkalt etter Sørens andre sønn, som døde tidlig på 50-tallet.

 

 • Søren gikk bort i 1960, og Erling overtok driften og ansvaret for rederiet.

 

 • På 60-og 70 -tallet ble "Odd Lundberg" modenisert flere ganger, ogden ble forlenget til 112 fot. Båten var en av de første som ordnet til ringnot. Det skjedde i 1963.

 

 • De økonomiske resultatene svingte, og da silda forsvant la man i 1972 også over til reketrål, som en av de første rignotsnurperne i Nord-Norge. Båten hadde en konsesjon på 2 500 hl.

 

 • Fra 1974 jobbet Geir Lundberg, den eldste av sønnene til Erling, som fisker og maskinassistent om bord i M/S "Odd Lundberg" i feriene. I 1982 overtok han som skipper etter endt fiskefagskole.

 

 • I 1986 kjøpte rederiet ringnotsnurperen M/S "Østbas" fra Olaf Pettersen i Tromsø. Den kostet 9 millioner kroner, målte 48 meter og hadde en konsesjon på 5 000 hl. Samtidig ble rederiet KS Odd Lundberg AS stiftet med Erling som styreformann og Geir som daglig leder. As Odd Lundberg var komplementar. Erling hadde 80 prosent eierandel, mens Geir og hans yngre bror Tore hadde 10 prosent hver.

 

 • En kort periode drev rederiet begge båtene, inntil "Odd Lundberg" ble kondemnert og levert til opphugging i Kristiansand 5. april 1987.

 • Noe av det første som ble gjort etter å ha kjøpt "Østbas" var å invistere nesten 4 millioner kroner i utstyr for reketråling. Det var en feilinvistering. Rekefisket sviktet totalt, og i 1988 ble utstyret tatt på land igjen. Noen år senere ble reketråltillatelsen inndratt på grunn av manglende aktivitet.

 

 • Økonomien i sildesektoren var heller ikke så mye å skryte av sist på 80-tallet, og det kan vel sis at rederiet balanserte langt ute på stupet. Men selv om det var tøffe tider, så klarte rederiet seg.

 

 • Utover på 90-tallet gikk det gradvis bedre for rederiet. Konsesjonskapasiteten ble utvidet til 5 700 hl. og M/S "Østbas" begynte og tjene penger.

 

 • Sommeren 1997 begynte rederiet og fabulere om nybygg. Rederiet tjente gode penger, og i mai 1998 ble det tegnet kontrakt med verftet Estaleiro Sao Jacinto i Aveiro, Portugal. Kontraktssummen var ca. 60 millioner kroner. Nybygget skulle etter planen leveres i juni 1999. Desverre ble byggestarten forsinket med et halvt år, og det tok også mye lengre tid enn planlagt å ferdigstille båten. Etter mange viderverdigheter og forsinkelser ble båten overlevert i juni 2000. Båten måler 44.6 meter og har en lastakapasitet på 610 kubikk.

 

 • Da nye "Odd Lundberg" kom til Norge overtok fartøyet ringnotkonsesjonen og Nordsjøtrål-tillatelsen til "Østbas". Nordsjøtrål-tillatelsen hadde rederiet anskaffet i 1998 ved kjøpet av M/S "Veagutt" fra Karmøy. Tanken var og utvide driftsgrunnlaget for "Odd Lundberg". "Veagutt" målte 90 fot og kostet 7,5 millioner kroner. Den ble omdøpt til M/S "Bergstrøm", og utrustet for drift med ringnot og snurrevad. Båten ble drevet av Lundberg-rederiet fram til januar 2001, da ble båten solgt til Arvesen AS på Ibestad.

 

 • "Østbas" ble i mars 2002 solgt uten konsesjoner, etter å ha vært brukt som arbeidsbåt i oppdrettsnæringen i halvannet år.

 

 • 2002 var året da rederiet i samarbeid med Arvesen kjøpte "Nordsild".

 

 • I år 2007 ble K/S Odd Lundberg A/S omgjort til Odd Lundberg A/S

 

 • Erling Lundberg, hjørnesteinen i alle av familiens bedrifter går bort i juni 2007.

 • Arvesen familien, som rederiet har sammarbeidet med i en årrekke ønsker å satse tyngre innen kystsektoren og våren 2014 selger rederiet sin halvpart i kystnotfartøyet "Nordsild" til Arvesen.

 

 • November 2015 selges "Odd Lundbeg" til et russisk rederi med base i Kamchatka. Samtidig kjøper rederiet inn "Havstål" som erstatning for solgt fartøy og døpes om til "Odd Lundberg". Med nytt fartøy kjøper rederiet også 989 kubikk med pelagisk trålkonsesjon.

 

 • Geir og sine to sønner, Mats og Stian, som reiser om bord, henholdsvis som Skipper og Chief ser lyst på fremtiden, har stor tro på næringen og har lenge posisjonert seg for å gjøre et løft av rederiet.  Med kjøp av denne konsesjonen, struktureres nye kvoter med eksisterende kvoter og "Odd Lundberg"   har maksimale kvoter på 1500 kubikk innen pelagisk trål.

 • Konstant utvikling av redskaper, fangstteknologi og effektivisering av driften til fartøyene gjør at rederiet hele tiden må tenke nytt.”Odd Lundberg” ble i 2018 15 år gammel, og med dagens teknologiutvikling begynner man allerede og se store forskjeller mellom en 5 år ”gammel” båt og en nylevert.
  Rederiet besluttet derfor sommeren 2017 og skrive kontrakt på nybygg, hos Karstensens Skibsvæfrt. 

 • August 2019, leveres nye Odd Lundberg fra Karstensens Skibsværft i Skagen, en båt bygget for fremtiden med det siste av teknologi og utstyr.

bottom of page