HOVEDDATA

Bygd: 1915. 
Lengde: 62 fot.  Kjøpt:
1/4 part i 1918
Første skute fra Foldvik som drev selfangst
Forlist i Kvitsjøen 1924